Pagarināts līdz 2024. gada 15. aprīlim

Apspriešanas pagarināšana Dienvidkurzemes novadā

Paziņojums par SIA “K2 Ventum” vēja elektrostaciju parka būvniecības un 330/110kV elektropārvades pieslēguma izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu

Kuldīgas novads, Alsunga - 2024. gada 24. janvārī - Plkst. 16:00

Dienvidkurzemes novads, Pāvilosta - 2024. gada 6. februārī - Plkst. 16:00

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma apspriešana

Paredzētās darbības: SIA “K2 Ventum” vēja elektrostaciju parka būvniecības un 330/110 kV elektropārvades pieslēguma izveides ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma apspriedes sanāksmes.

2023. gada 12. decembrī​

Ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotā sākotnējā sabiedriskā apspriešana Dienvidkurzemes novadā​

Paredzētās darbības: SIA “K2 Ventum” vēja elektrostaciju parka būvniecības un 330/110 kV elektropārvades pieslēguma izveides ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotā sākotnējā sabiedriskā apspriešana” Dienvidkurzemes novadā.

Play Video

2023. gada 28. decembrī​ - Plkst. 16:00​

Ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotā sākotnējā sabiedriskā apspriešana Kuldīgas novadā

Paredzētās darbības: SIA “K2 Ventum” vēja elektrostaciju parka būvniecības un 330/110 kV elektropārvades pieslēguma izveides ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotā sākotnējā sabiedriskā apspriešana” Kuldīgas novadā.

Play Video