K2 Ventum vēja parks

Kurzemē paredzēts izbūvēt jaunu, modernu vēja elektrostaciju, kas atbildīs visaugstākajiem ilgtspējas, drošuma un tehnoloģiskās izcilības kritērijiem un nodrošinās Kurzemi, Latviju un Baltijas valstis ar drošu un atjaunīgu elektroenerģiju.

VENTUM VĒJA ELEKTROSTACIJU PARKA BŪVNIECTBA UN ELEKTROPĀRVADES PIESLĒGUMA IZVEIDE DIENVIDKURZEMES NOVADĀ

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Sabiedriskās apspriešanas

K2 Ventum vēja parks tiek būvēts pēc visaugstākajiem ilgtspējas kritērijiem, kas ietver paaugstinātu atbildību par vietējās kopienas iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā par izvēlēto parka novietojumu, dabas un vides aizsardzības prasībām un kopējo vēja parka attīstības un darbības ilgtspēju. Tāpēc K2 Ventum vēja parka projekts ir vairākkārt apspriests ar vietējo sabiedrību un pašvaldībām, ievērojot visstingrākos likumā noteiktos priekšnosacījumus. Seko līdzi jaunumiem un uzzini par drīzumā plānotajām projekta sabiedriskajām apspriešanām!

Ietekmes uz vidi novērtēšanas procesa sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Videoieraksts no 2022. gada 30. marta

Play Video

Izbūves plānošana

Vēja elektrostacijas ietekme uz apkārtējo vidi tiek rūpīgi izpētīta pirms nolēmuma par konstrukciju izvēli un izbūvi. K2 Ventum parks atbilst visaugstākajiem ilgtspējas un drošuma standartiem, lai garantētu vēja elektrostaciju drošu un nekaitīgu ekspluatāciju.

Izpētes teritorijas un kartogrāfiskie materiāli

Vēja elektrostaciju parka izbūvei izvērtējamās zemes teritorijas atrodas Dienvidkurzemes novada Sakas, Vērgales un Lažas pagastā. Vēja elektrostaciju izbūves vietas tiek plānotas mežu teritorijās.

Atbildība par vēja elektrostaciju izbūvi

SIA “K2 Ventum” organizēs vēja elektrostaciju parka būvniecību, izmantojot pasaulē atzītāko vēja turbīnu ražotāju iekārtas, kuru raksturlielumi atbilst vai pat pārsniedz ietekmes uz vidi procesā izvērtēto vēja elektrostaciju prasības.

Kāpēc Latvijā vajag

vēja parkus?

Latvijas elektrosistēma vēsturiski ir būvēta tā, lai maksimāli izmantotu Latvijas dabas apstākļu sniegtās iespējas. Lielās hidroelektrostacijas strādā kopā ar koģenerācijas stacijām, nodrošinot apgādes kvalitāti. Tomēr atkarība no fosilajiem energoresursiem, īpaši tiem, kas ražoti Krievijā, neatbilst Latvijas nacionālajām interesēm. Tā vietā vajadzīgi iespējami lētāki, bet drošāki varianti, kā saražot elektroenerģiju, izmantojot vietējos resursus. Vēja enerģijas izmantošana Latvijā nav bijusi līdz šim plaši izmantota, bet Latvijas fizioģeogrāfiskais stāvoklis patiesībā ir ļoti piemērots vēja enerģijas lietošanai.

Vienlaikus vēja enerģijas izmantošana pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi krietni lētāka, tāpēc šobrīd vēja elektrostacijas var darboties bez jebkāda valsts atbalsta.

Pamatoti ir prasīt no vēja elektrostaciju attīstītājiem, lai Latvija ceļā uz enerģētisko neatkarību ietu ļoti pārdomāti un gudri, nodrošinātu visu projektu ilgtspēju un modernāko tehnoloģiju izmantošanu.

K2 Ventum vēja parks ir augsti ilgtspējīgs projekts, kas ievēro visstingrākos ietekmes uz dabu un vidi standartus un plāno lietot modernākās tehnoloģijas elektroenerģijas ražošanai.

Ļoti liels neizmantotais
potenciāls

Latvijai ir ļoti augsts potenciāls vēja enerģijas ražošanai un izmantošanai, taču līdz šim tas ticis izmantots niecīgos apmēros. Salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu, Latvijā uzbūvēts vairākas reizes mazāks vēja elektrostaciju daudzums. Ilgtermiņā tas nozīmēs mūsu kaimiņvalstīm priekšrocības elektroenerģijas tirgū.
K2 Ventum vēja parks palielinās mūsu valsts konkurētspēju iepretim Lietuvai un Igaunijai.

Vēja enerģijas potenciāls

(m/s * km2)

ļoti zems 0 – 79180

zems 79 181 – 204 546

vidējs 204 547 – 487 852

augsts 487 853 – 1 031 076

ļoti augsts 1 031 076 – 1 795 408

nav datu

Enerģētiskā neatkarība

Ieguldot vēja parkos, Latvija var palielināt savu enerģētisko neatkarību un samazināt atkarību no citu valstu enerģijas piegādēm. Tas veicina valsts enerģētikas drošību un stabilitāti.

Ekonomiskie ieguvumi

Vēja parku izveide un darbība rada jaunas darbavietas un veicina ekonomisko attīstību reģionos, kur tie tiek izvietoti. Vēja elektrostaciju būvniecība ir apjomīgs investīciju projekts, kas piesaistīs Latvijai simtiem miljonu eiro investīcijas. Vēja parku būvniecība un tālāka darbība sekmē inovācijas un tehnoloģisko attīstību enerģētikas nozarē. Kurzemes novados, kuros atradīsies K2 Ventum vēja parks, būs tiesības saņemt likumā noteikto vēja elektrostaciju radītā diskomforta kompensācijas maksājumu vietējai sabiedrībai.

Ilgtspējīga attīstība

Vēja parki ir svarīga ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Tie atbilst globālajiem klimata mērķiem un veicina Latvijas līdzdalību siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanā starptautiskā līmenī. Katra vēja elektrostacija samazina nepieciešamību patērēt elektroenerģiju, kas saražota ar fosilajiem energoresursiem.
K2 Ventum vēja parks atbilst visaugstākajiem ilgtspējas standartiem vēja elektrostaciju plānošanā, izbūvē un darbībā.